Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

15-875 Białystok, ul. Krakowska 9

tel. 085/7499430, fax 085/7499431

REKTOR
Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku

Studia
Kierunek:
zamknij